Ինչ է անհրաժեշտ կատարել

1.
Դիմեք վարկի համար Ընտրեք վարկի գումարը և իմացեք Ամբողջական մարման օրը Լրացրեք հայտը Լրացրեք պահանջվող տեղեկատվությունը և անցեք նույնականացում Ստացեք հաստատում Եթե հայտը հաստատվեց, կնքեք պայմանագիրն ու ստացեք գումարը Ձեր նախընտրած կարգով Իսկ հետո Պարբերաբար այցելեք Ձեր Անձնական էջը` դիմելու նոր վարկի համար և ծանոթանալու մեր առաջարկներին "Varkeronline" reg number: 40125123, Address: St. John str. 124. London. UK
2.
Նոր հաճախորդները 30 օրվա ընթացքում վարկը մարելու դեպքում կվերադարձնեն միայն վերցրած գումարը` ոչ մի լումա ավել: Օրինակ՝ եթե Դուք 95.000 դրամ վարկ եք վերցնում անժամկետ, ապա Ձեր ամսական վճարումները ներառում են 1% վարկի գումար՝ հաշվարկված վարկի մնացորդի վրա, 24 % տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ հաշվարկված վարկի մնացորդի վրա և օգտագործված օրերին համամասնորեն և 17% սպասարկման վճար՝ հաշվարկված վարկի մնացորդի վրա: Այս օրինակի դեպքում՝ Ձեր վարկի փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի՝ 18.97 %:
3. Թափանցիկություն
Մենք կարևորում ենք ազնիվ ու թափանցիկ հաղորդակցումը հաճախորդների հետ Չունենք թաքնված և լրացուցիչ վճարներ Ապահովում ենք վարկավորման պարզեցված գործընթաց՝ վարկի հաստատում և տրամադրում 1 օրվա ընթացքում
4. Contact
b.streizen@gmail.com
5.
24/7 15 minute to 1 hour

Information about partners